Monday, 31 May 2010

Come On Baby Light My Fire

We had an incident at our offices recently where our MD was standing outside having a smoke on his balcony and he noticed smoke coming out of one of the neighbour's delivery vehicles.

Then the drama started....

Next thing he knew the vehicle's windscreen exploded! 
The vehicle had an electrical fire in the dashboard and the entrie front of the car was smouldering.

Within a flash everyone in the office block came rushing out with their fire extinguishers.
Here are some of the pictures I took of the drama. 

We were worred the car was gonna frikken explode!

At a distance...

Once I knew everything was under control, nosey Gillian went in for a closer look..

A close up of how the dash had melted. 
The powder you see is from the extinguishers.

16 comments:

Mr. Stupid said...

OMG. That's scary. Glad it didn't go up in flames.
Take care:)

steveroni said...

Where there is smoke, there's fire. Guess it's true! You are so good to keep your camera with you. And you use it well. (I may have said that before now!)

Monkey Man said...

Nice job. You'd make a great ambulance chaser.

Green-Eyed Momster said...

How scary. Yikes!

Hugs!!

Prtitim said...

First time I have seen this in the pics how the big vehicles catches fire and dashboard get frikken explode.

Anonymous said...

For the great posts

I'll be back often.


Thanks!


[url=http://prowebcoders.com]austin web design[/url]

Anonymous said...

Hello there,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be not working? Does anybody here at gillianhefer.blogspot.com have a mirror or another source?


Thanks,
William

Anonymous said...

Thanks for the add, I look forward to learning a lot here.

Anonymous said...

Thoroughly cooked, I welcome you all again. After my long propinquity in the forum is not, I could not find the watchword to your noachian life and started a chic one. I'm happy that I am again with you.

Anonymous said...

Hello there,

I have a inquiry for the webmaster/admin here at gillianhefer.blogspot.com.

Can I use some of the information from your blog post above if I give a backlink back to your site?

Thanks,
Jack

Anonymous said...

When Gascony, homes for sale Portugal are very close by for you to spaces [url=http://www.dopimmo.com/ventes-maison-pa-1_3.html]maison a vendre[/url] in visitors fascinate and thus look.

Anonymous said...

Hey - I am really happy to discover this. cool job!

Anonymous said...

As a French fashion house founded in 1854, LV has improved greatly and acquired countless lovers across the world. Recent years, there established many online Louis Vuitton Sale, aiming at making people¡¯s shopping more convenient. You don¡¯t need to go out of your house and wander about to find the LV Bags you like. Additionally, special discounts of the goods such as Louis Vuitton Purses are offered everyday. Hurry up!
................................................................................
[url=http://www.ilouisvuittonoutlet.us]louis vuitton outlet[/url]

Anonymous said...

Come to see us contemporary to come by more knowledge and facts in the matter of By us contemporary to come by more low-down and facts at all events [url=http://bron-mysliwska.dogory.pl]Broń myśliwska[/url]

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] zmniejszenie poch³aniania bazy tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy forma ¿ycia. To absolutnie nieznany panaceum w celu damy, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na milszy nurt posi³ków. Lek ten przyklaskuje wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety a æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy do energicznej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi zaœ po dane o lekach. Wydaliny wobec tego alli Poruczamy sami krain¹ cenê medykamentów i naprawdê krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu odrêbnych i wybornych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ teraz trójka warianty prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w sposób pewny natomiast poleca [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] farmaceutyki w zaci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od chwili momentu skonstruowania twojego zamówienia. Przed chwil¹ z tego zdobywa b³yskotliwe [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] opinii pacjentów. Na s³aby brzuszekJest moc apendyksów diety na schudniêcie. Do znacznych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie wypróbowanym zaœ natomiast wykazanym dzia³aniem mo¿e zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jakkolwiek a praktyka fizyczne w szerokim stopniu determinuj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, jak krwawienie ustaje, natomiast jajniki definitywnie zaprzestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê ¿ywe s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy natomiast nie œwiadczy gwoli fizjonomii pieknej klêski zaœ powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Real fantastic info can be found on site .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails